در وبلاگ هزاره های هلمندخوش آمدید!

این وبلاگ توسط محمد نعیم (ساحل) برای کسانی کی تاریخ و اشعارهای هزاره گی ر دوست دارد آماده شده است و ازتمام دوستان آرزودارم که مرا دراین جریان همکاری نمایند.